Toggle

Hulp onderweg: Jaguar Assistance

Mocht u onverhoopt eens met pech worden geconfronteerd, dan biedt Jaguar een zeer uitgebreide en hoogwaardige noodhulp, die zorgt dat u snel en efficiënt weer op weg wordt geholpen.

In vrijwel alle Europese landen kunt u tot drie jaar (max. 100.000 km) na de afgiftedatum van het kenteken van uw auto en 24 uur per dag gratis rekenen op de best denkbare mobiliteitsgarantie. Onze technici komen ter plaatse en maken uw Jaguar weer rijklaar.

Hieronder leest u wat u allemaal mag verwachten wanneer u met pech wordt geconfronteerd.

In geval van nood

Is uw Jaguar door pech of een ongeval gestrand en kunt u dus niet meer rijden, neemt u dan direct contact op met Jaguar Assistance. Jaguar Assistance is dag en nacht bereikbaar. U krijgt een medewerker aan de lijn die de noodhulp in gang zet.

Vanuit Nederland: 020 - 851 22 82

Vanuit het buitenland: +31 - 20 - 851 22 82

Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben wanneer u belt:

 • Uw naam of de naam van de eigenaar van de auto;
 • De plaats waar de auto zich bevindt;
 • Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
 • Het chassisnummer/kenteken/model van de auto;
 • Een beschrijving van het probleem.

Alle medewerkers spreken en verstaan meerdere talen en zullen binnen de voorwaarden van de hulpverlening al het mogelijke doen om u optimaal te helpen. Wij verzoeken u in een pechgeval zelf geen maatregelen te nemen die Jaguar Assistance ook voor u kan uitvoeren. Extra kosten die u dan maakt, kunnen namelijk niet worden vergoed.

Reparatie ter plaatse

Jaguar Assistance stuurt een gespecialiseerde monteur naar u toe, die zal proberen uw auto direct ter plaatse te herstellen en weer rijdend te maken. Zo verliest u geen tijd en kunt u uw reis meteen weer voortzetten.

Vervoer naar Jaguar dealer in de buurt

Kan uw auto niet direct ter plekke worden hersteld? Dan zorgt Jaguar Assistance dat auto en inzittenden naar de dichtstbijzijnde Jaguar dealer worden gebracht. Daar ontfermen onze experts zich met gespecialiseerde apparatuur over uw auto om deze zo snel mogelijk weer gerepareerd te krijgen.

Deze berging, welke uitsluitend plaatsvindt vanaf openbare wegen of vanaf een plaats naast de openbare weg die wettelijk toegankelijk is, wordt uitgevoerd door Jaguar Assistance en is voor u geheel kosteloos.

Snelle levering van onderdelen

Wanneer Jaguar Assistance de auto voor reparatie naar een Jaguar dealer heeft laten brengen en onderdelen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de auto niet ter plaatse beschikbaar zijn, zal de verzending van deze onderdelen naar de dealer die de reparatie uitvoert, worden georganiseerd en betaald.

Over het algemeen zal de levering van onderdelen nooit meer dan 24 uur in beslag nemen.

Vervangend vervoer of hotelverblijf

Bevindt u zich in het buitenland en kan uw Jaguar niet op dezelfde dag worden gerepareerd? Dan zorgen wij ervoor dat u daar zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Jaguar Assistance zal dan het volgende organiseren en vergoeden:

 • Snel vervangend vervoer
  U wordt in staat gesteld om uw reis naar uw bestemming voort te zetten of om terug te keren naar huis (in het land waar de auto staat geregistreerd). Daartoe biedt Jaguar Assistance eersteklas vervoer per trein of, als de treinreis onder normale omstandigheden langer duurt dan zes uur, vervoer per lijnvlucht.

 • Hotelkosten
  Wij organiseren een viersterrenhotel (of gelijkwaardig) in de omgeving waar u op reparatie van uw wagen kunt wachten. Deze vergoeding geldt vanaf de eerste dag waarop de auto immobiel is, voor een duur van maximaal twee dagen in het land waar de auto staat geregistreerd, of maximaal zeven dagen elders in Europa (indien de auto langdurig immobiel is).

 • Gratis autohuur
  Kan de auto, ondanks hulp onderweg of thuis niet dezelfde dag worden gerepareerd, dan zal Jaguar Assistance de kosten van een vervangende auto vergoeden. De vergoeding, tot het equivalent van een huurauto uit het luxe segment (afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van immobiliteit), wordt betaald voor maximaal twee dagen huur in het land waar de auto staat geregistreerd of maximaal vier dagen elders in Europa. Als begunstigde bent u verplicht om te voldoen aan de door het autoverhuurbedrijf gestelde voorwaarden.

 • Extra autohuur
  Als de auto, nadat deze immobiel is geworden, niet op de door Jaguar Assistance aangegeven datum is teruggebracht naar het land waar de auto staat geregistreerd, zal een bedrag beschikbaar worden gesteld om een andere auto te kunnen huren. De vergoeding tot een equivalent van een huurauto uit het luxe segment, wordt betaald voor maximaal twee dagen huur.

 • Repatriëring van uw auto
  Als blijkt dat uw auto niet binnen vijf werkdagen kan worden gerepareerd, zal Jaguar Assistance de auto repatriëren en naar het Jaguar Experience Centre vervoeren dat het dichtste bij uw huisadres of de geplande bestemming is gevestigd. Daar repareren wij uw auto dan zo snel mogelijk. Zo verliest u geen tijd met wachten op uw auto. U reist zelf verder per trein of vliegtuig.
  In andere gevallen, wanneer de auto niet binnen 4 uur kan worden gerepareerd, zal Jaguar zorgen voor eersteklas vervoer per trein of, als de treinreis onder normale omstandigheden langer duurt dan zes uur, vervoer per lijnvlucht (toeristenklasse) om u of een door u aangewezen persoon, in staat te stellen de auto op te halen. Het door Jaguar Assistance te betalen bedrag voor repatriëring mag niet hoger zijn dan de restwaarde van de gedekte auto.

 • Douanerechten
  Als het niet meer rendabel is om uw auto te repareren, betaalt Jaguar de eventuele douanerechten die verschuldigd zijn als uw auto in het buitenland achterblijft.

Voorwaarden voor de verlening van Jaguar Assistance

Hieronder vindt u de voorwaarden van het Jaguar Assistance Programma. Tevens beantwoorden onze medewerkers graag eventuele vragen die u hierover mocht hebben.

 • Welke auto is gedekt?
  De Jaguar Assistance dekking is alleen geldig voor de Jaguar waarop Jaguar Assistance van toepassing is. Dat is in elk geval een auto goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en onderhouden volgens de Jaguar-fabrieksvoorschriften.

 • Voor welke personen geldt het programma?
  Begunstigden die zijn gedekt door Jaguar Assistance zijn de de eigenaar, gebruikers of passagiers die binnen Europa in het gedekte voertuig reizen op het moment dat hulp is benodigd.

 • Waar geldt Jaguar Assistance?
  Jaguar Assistance is geldig in deze Europese landen: Andorra, België, Bulgarije, Denemarken (excl. Faeröer-eilanden), Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), Hongarije, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Kroatië, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (excl. Madeira), Republiek Ierland, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Balearische en Canarische eilanden), Tsjechië, Turkije (Europees deel), Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland.

 • Wanneer bent u gedekt?
  U bent gedekt als u in Europa in het gedekte voertuig reist wanneer u hulp nodig hebt. De dekking geldt indien de auto letterlijk immobiel is door schade of storing.

 • Hoe lang geldt de dekking?
  De dekking van Jaguar Assistance geldt voor 36 maanden vanaf de datum van kentekenregistratie op het kentekenbewijs. Er geldt geen kilometerbeperking.

 • Zijn er bijzondere voorwaarden?
  De serviceverlening is alleen van toepassing indien Jaguar Assistance de hulpverlening onderweg en thuis voor u regelt.

 • Zijn er uitsluitingen?
  Jaguar Assistance biedt u een uitgebreide service. Er zijn echter gevallen waarin geen beroep kan worden gedaan op vergoeding van gemaakte kosten of uitvoering van diensten uit het servicepakket (zie voor exacte voorwaarden het Servicecontract):

  1. Indien u of een andere bestuurder zelf noodhulp of dienstverlening organiseert, zoals omschreven in het servicecontract, zonder dat Jaguar Assistance vooraf toestemming heeft verleend.
  2. Schade aan en/of verlies of vernietiging van eigendommen als gevolg van de uitvoering van de dienstverlening. Hetzelfde geldt ongedekte onkosten van welke aard dan ook.
  3. Bij verlies of elke wettelijke aansprakelijkheid die het gevolg is van:
   • Ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit.
   • Radioactief giftige explosieven of andere gevaarlijke eigenschappen van explosieven met nucleaire samenstelling of nucleaire bestanddelen ervan.
  4. Verlies, vernietiging of schade die een rechtstreeks gevolg is van drukgolven, veroorzaakt door vliegtuigen of andere luchtvaartuigen die zich verplaatsen met een snelheid gelijk aan of hoger dan die van het geluid.
  5. Deelname aan autoraces aan autoraces, rally´s, snelheids- of duurzaamheidstests, off-road activiteiten of training hiervoor.
  6. Schade of letsel, opzettelijk veroorzaakt door de begunstigde, of als gevolg van zijn/haar deelname aan een strafbare handeling of overtreding.
  7. Verlies of schade, direct of indirect veroorzaakt door oorlogshandelingen van welke aard dan ook, inclusief burgeroorlog, rebellie, revolutie, machtsovername, rellen of burgerlijke onlusten.
  8. Onderhoud aan het gedekte voertuig dat niet in overeenstemming is met het geldende wegenverkeersreglement en met de richtlijnen van de fabrikant.
  9. Welke onkosten dan ook, die onder normale omstandigheden door de begunstigde zouden worden betaald, zoals brandstof of tolgelden.
Afspraak maken